English   Slovenský  

NOVINKY:

30. november 2018

Voľné pracovné miesta čítaj ďalej


15. júl 2016

Letná dovolenka čítaj ďalej


26. február 2016

Hranaté obaly čítaj ďalej


všetky novinky

ADRESA:

HP spol. s r.o.
Považany 460
916 26 Považany
Email: hp-plasty@hp-plasty.sk
Tel.: 00 421 32 777 15 11
Fax: 00 421 32 777 15 13

Profil spoločnosti

HP spol. s r.o. bola založená v roku 1992 s cieľom vyrábať plastové diely technológiou vstrekovania. Vyrába veľké množstvo výrobkov technického a spotrebného charakteru pre slovenský trh a tiež na export do Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Talianska a Francúzska.

Hlavnú časť výroby tvorí výroba plastových obalov - vedier a dóz s vekom v objeme od 0,1 do 12 litrov, ktoré slúžia na balenie potravín a technických produktov. Ďalšiu časť výroby tvorí výroba rôznych technických dielov pre použite v automobilovom priemysle, chemickom priemysle, strojárstve, stavebníctve a poľnohospodárstve.
Našou snahou je poskytnúť zákazníkom komplexné služby od návrhu formy, výroby formy až po lisovanie dielov.
Pretože kladieme veľký dôraz na kvalitu výrobkov, zaviedli sme v roku 2005 systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

V roku 2013 spoločnosť oslávila 20. výročie  na trhu v oblasti vstrekovania plastov. Počas tejto doby prešla spoločnosť niekoľkými výraznými zmenami, čo sa prejavilo ako na výrobných i nevýrobných priestoroch, tak aj na modernizácií strojového parku v lisovni i nástrojárni. Zmeny nás viedli k vybudovaniu nového výrobného areálu, kde sme sa presťahovali v roku 2006.


Cieľom našej spoločnosti je neustále zlepšovať kvalitu svojich výrobkov a komplexného servisu pre svojich zákazníkov. Nemenej dôležitým cieľom je poskytovať svojim zamestnancom pracovné podmienky a starostlivosť o ich zdravie, ktoré budú viesť k ich spokojnosti a tým k spokojnosti a prosperite celej spoločnosti.

V novembri roku 2011 udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky našej spoločnosti čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky.Poslanie

Využívať um a zručnosti našich zamestnancov a uplatňovať ich pri výrobe a vývoji nových riešení a postupov v oblasti vstrekovania plastov. Tým udržiavať krok s konkurenciou a byť tak spoľahlivým, stabilným a flexibilným partnerom pre našich zákazníkov.

Vízia

Poskytovať komplexné riešenia od návrhu formy, jej výroby až po lisovanie výliskov tak v oblasti technických výliskov ako aj výrobkov v oblasti obalovej techniky.

Ciele

Našim cieľom je vyrábať výrobky, ktoré poskytujú našim zákazníkom väčšie pohodlie, funkčnosť a úžitkové vlastnosti. Z toho dôvodu neustále investujeme do vývoja nových výrobkov, strojov a technológií.